ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW FRISCHER

24,99 

Kategoria:

Opis

Zastosowanie: Środek do czyszczenia piekarników idealnie i skutecznie usuwa przypalenia, odymienia, tłuszcz. Łatwy w użyciu , nie rysuje czyszczonej
             powierzchni.
Sposób użycia: Przekręcić odpowiednio dyszę spryskującą. Rozpylić środek na czyszczoną powierzchnię i pozostawić na kilkanaście minut (w zależności od stopnia zabrudzenia). Następnie usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki i wytrzeć do sucha. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć.
Ostrzeżenia: Zawiera: wodorotlenek sodu, 2-aminoetanol. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu . Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania środka do czyszczenia piekarników. Termin przydatności: 5 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Skład: Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro- 2-metylo- 2H-izotiazol- 3-onu [nr WE 247-500- 7] i 2-metylo- 2H-izotiazol- 3-onu [nr WE 220-239- 6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Skład zgodnie z rozp. o detergentach 648/2004/WE: anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (<5%), zapachowa, środki konserwujące (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, 2-bromo- 2-nitropropane- 1,3-diol).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW FRISCHER”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *