ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY DO KUCHNI FRISCHER

24,99 

Kategoria:

Opis

Zastosowanie: Środek przeznaczony do odtłuszczania, o szerokim , uniwersalnym zastosowaniu : w kuchni, domu, ogrodzie, garażu. Dzięki preparatowi do
              odtłuszczania , bez problemu usuniesz tłuste plamy z płytek ściennych, kuchenek , okapów, frytkownic, piekarników, blach, rożnów, mebli ogrodowych, rowerów, motocykli. Szybko rozpuszcza tłuszcz i myje bez smug.
Sposób użycia: Przekręcić odpowiednio dyszę spryskującą. Preparat nanieść na czyszczoną powierzchnię , odczekać kilka minut . Następnie czyszczoną powierzchnie należy spłukać dokładnie wodą. W przypadku silnego zabrudzenia czynność powtórzyć.
Ostrzeżenia: Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2- aminoetanol, etoksylowany izotridekanol, alkohole C12-C13, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane.
Skład: Skład zgodnie z rozp. o detergentach 648/2004/WE: anionowe środki powierzchniowo czynne (< 5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (< 5%), środki konserwujące (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY DO KUCHNI FRISCHER”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *